A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Aktuelt

  • 15. oktober 2018
    Tidleg i sommar var fase 1 - dei meir sentrale områda i Forsand  - ferdig utbygd.  No er det resten av kommunen som står for tur:  Les meir
  • 8. oktober 2018
    Alle heimebuande i Forsand kommune som fyller 75 år eller meir, vil i desse dager få eit brev om besøk frå Helse- og omsorgstenesta i kommunen. Vi ønsker å skape ein god relasjon med kommunen sine seniorar, og at tenesta som kommunen yter skal vere «rett hjelp til rett tid».  Målet er: Å hjelpe til slik at du skal ha ein aktiv -og for deg- meiningfylt kvardag!  Besøket er frivillig og alle vil bli... Les meir
  • 5. oktober 2018
    Forsand kommune ønsker å selje ei lagertomt i Rossavik på ca. 3033,8 m2. Tomta ligg ved Fylkesvegen 491, Espedalsvegen, rett ved siste bustadhus før ein kjører ned til Helle. Tomta har gnr. 43, bnr.21 for den som ønsker å sjå i kart. Forsand kommune har fått takst på tomta og markedspris er satt til 225 000,-. Tomta blir lagt ut med høystbydende over markedspris på 225 000,-. I forbin... Les meir
mappe-ikon Arkiv

Ledige stillingar

Forsand kommune har for tida ingen ledige stillingar.

Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett