A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

201601 Detaljplan Bergekrossen FV13/FV491

Driftsutvalet har i medhald av delegasjondreglement og plan- og bygningslovas § 12-12 vedteke følgjande plan:

201601 Detaljplan Bergekrossen FV13/FV491
Føremålet med detaljplanen er endring av kryss mellom Fv13 og Fv491 til en 90 grader sving med radius 45m som konsekvens av masseuttak i Gøysamyra og Hestamoen. Planvetaket kan påklagast til Fylkesmannen i Rogaland innan 3 veker, jfr. Plan- og Bygningslovas § 1-9 og forvaltningslovas kapittel VI.
Eventuelle klager sendes til Forsand kommune, Fossanvegen 380, 4110 Forsand, eller epost til: post@forsand.kommune.no.

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett