A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

201602 Detaljregulering Fossanmoen/Fossanåna

Offentleg ettersyn

Driftsutvalet har i medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vedteke å legge ut til offentleg ettersyn følgjande reguleringsplan:
201602 Detaljregulering Fossanmoen/Fossanåna

Detaljplanen gjeld vidare masseuttak på gbrnr. 41/3, 41/4, 41/26, 41/28 og 41/36 på Fossanmoen og flytting / senking av Fossanåna.
Planen legges ut til offentleg ettersyn i perioden 27.12.2018 til 09.02.2018.

Frist for merknader er satt til 12.02.2018.

Eventuelle merknader sendes til Forsand kommune, Fossanvegen 380, 4110 Forsand, eller epost til: post@forsand.kommune.no.

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett