www.forsand.kommune.no

201602 Detaljregulering Fossanmoen/Fossanåna

Publisert: 22. desember 2017

Offentleg ettersyn

Driftsutvalet har i medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vedteke å legge ut til offentleg ettersyn følgjande reguleringsplan:
201602 Detaljregulering Fossanmoen/Fossanåna

Detaljplanen gjeld vidare masseuttak på gbrnr. 41/3, 41/4, 41/26, 41/28 og 41/36 på Fossanmoen og flytting / senking av Fossanåna.
Planen legges ut til offentleg ettersyn i perioden 27.12.2018 til 09.02.2018.

Frist for merknader er satt til 12.02.2018.

Eventuelle merknader sendes til Forsand kommune, Fossanvegen 380, 4110 Forsand, eller epost til: post@forsand.kommune.no.

application/pdfForsandmoen_modellbilder_liten.pdf 3.2 MB
application/pdfLO001 - illustrasjonsplan Forsandmoen.pdf 12.6 MB
application/pdfPlanbeskrivelse med konsekvensutredning for Forsandmoen - Forsandåna.pdf 7.3 MB
application/pdfplanbestemmelser Forsandmoen.pdf 278 KB
application/pdfPlankart_revidert 181217.pdf 5.9 MB
application/pdfPlanprogram Forsandmoen.pdf 2.1 MB
application/pdfRos analyse_Fossanmoen.pdf 198 KB
Tips ein ven Skriv ut