A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Referat frå møte i midlertidig fellesnemnd mellom Forsand og Sandnes 16. februar

Fellesnemnda som skal legge tilrette for samanslåing av kommunane Forsand og Sandnes hadde sitt første møte 16.02.17.
Sjå her for referat frå møtet.

2017-02-28

Felles formannskapsmøte mellom Forsand/Strand 7. juni

Det blir felles formannskapssamlinger for å forankre og avklare prinsippdokumenta som er forhandla fram mellom Forsand og Strand kommunar.

2016-06-06

Felles formannskapsmøte mellom Forsand og Gjesdal

Det blir felles formannskapssamling for å foranke og avklare prinsippdokumentet som er forhandlet fram mellom Forsand og Gjesdal kommunar.

2016-06-02

Felles formannskapsmøte mellom Forsand og Sandnes

Det blir felles formannskapssamling for å foranke og avklare prinsippdokumentet som er forhandlet fram mellom Forsand og Sandnes kommunar.

2016-06-02

Referat 1 dialog møte Forsand, Gjesdal og Sandnes

Saman med referatet følgjer også oppsummering frå gruppearbeida om samfunnsutvikling, lokaldemokrati og politisk styring, samt ein presentasjon som blei gitt i møtet om temaet samfunnsutvikling. Ein finn også vidare møteplan.

2016-05-04
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett