Syng med oss

Arrangør: "Kraftstasjonen"
: "Kraftstasjonen" Forsandheimen
Tid: mandag 8. mai 10:30