Deltakingsgudsteneste

Deltakingsgudsteneste m/prest og konfirmantane

Konfirmantfest på bedehuset etterpå

Arrangør: Forsand kyrkjelyd
: Forsand kyrkje
Tid: sndag 2. april 18:30
http://www.forsand.kyrkja.no