A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Skatteoppkrevjaren kontaktar arbeidsgjevarar/firma for å kontrollere rekneskap og gje rettleiing på områda lønn, skattetrekk, arbeidsgjevaravgift og pliktig innrapportering. Nyetablerte verksemder bør sjølve ta kontakt for å få informasjon og rettleiing.

Målgruppe

Arbeidsgjevarar og firma

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Samarbeidspartnarar

Tenesta vert utført av Kemnaren i Stavanger,

kemneren@stavanger.kommune.no

51 50 77 10

Postadresse:

PB 118 Sentrum, 4001 STAVANGER

Besøksadresse:

Lagårdsveien 46

4010 STAVANGER (SKATTENS HUS)

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen har plikt til å sørgje for denne tenesta. Sjå skattebetalingslova § 5-13 Kontroll av arbeidsgivere

Lover

Skattebetalingsloven

___

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sentraladministrasjon
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Sentraladministrasjon
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-07-11 09:50
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett