A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen © Perly Berge

Beredskap

Om ein krisesituasjon som trugar liv, helse eller verdiar skulle oppstå, er det viktig at du snarast råd søker hjelp.
I lista nedanfor finn du kontaktpersonar og telefonnummer du kan få bruk for.


Du kan kontakte Forsand Brann og redningsteneste ikkje berre ved brann, men og ved andre uforusette hendingar.  Forsand Brann og redningsteneste har utstyr for lensing og pumping, nedfiring i tau, gassutvikling i fjøs, oljesøl, vasstransport m.m.

Ta kontakt med befal ved behov.

Ved akutte hendingar tek du kontakt med alarmsentralene 110, 112 og 113  

Vil du melde frå om feil ved drikkevatn eller avlaup ringer du
Forsand kommune på  51 70 00 00
 

Funksjon Telefon E-post
Beredskapskontakter
 
BRANN 110  
POLITI 112  
MEDISINSK NAUDHJELP 113  
 
Legevakt 116117  
 
Lensmannskontoret i Forsand og Strand 02800  
Legekontoret i Forsand 51 70 03 40  
Brannsjef Asgeir Gjerde 51 74 30 98 asgeir.gjerde@strand.kommune.no
Beredskapsleiar Steinar Haaland 907 29 110 sha@forsand.kommune.no
Ordførar Bjarte Dagestad 413 33 785 bda@forsand.kommune.no
Rådmann Søren Jensen 959 06 776 sje@forsand.kommune.no
 
Vakttelefon VVA (AKUTT) 404 15 872   

Tip a friendTips ein venn Printer friendlySkriv ut Del artikklen
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett