A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Besøksheim/Å vere besøksheim

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Å vere besøksheim inneber at du tek imot born eller ungdom éin eller fleire helgar per månad. Det er viktig at du er ein trygg og stabil vaksen som har husrom og hjarterom. Besøksheim er eit frivillig hjelpetiltak og ei støtte til familiar som har eit særleg behov. Han skal ikkje erstatte heimen som barnet har hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil oftast avertere etter besøksheim når det er behov. Du kan òg vende deg til kommunen på eige initiativ.

Målgruppe

Einslege, par og barnefamiliar

Kriterium/vilkår

Det blir ikkje stilt krav om formell utdanning for å vere besøksheim. Det blir lagt størst vekt på kor eigna du er som person. Du kan gjerne ha eigne born.

For å bli godkjend, må du leggje fram tilfredsstillande politiattest. Ein kan krevje politiattest også frå andre som bur eller oppheld seg i heimen.

Pris for tenesta

Besøksheimen vert løna etter gjeldande satsar frå KS.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Hjelpetiltak i hjemmet
Barnevernets hjemmeside
aaa

Lover og retningslinjer

Sjå spesielt barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier og § 6-10 - politiattest

 

Lover

Barnevernloven

___

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Servicetorget

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Barnevern
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-04-12 08:45
Gyldig fra2017-01-01
Gyldig til2020-01-15
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett