A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Breiband i Forsand - fase 2

Om du enno ikkje er kontakta av Telenor om breiband:

 

Telenor arrangerte den 23.10 eit informasjonsmøte på kommunehuset om breiband i Forsand. Møtet var i god tid kunngjort på kommunen sin heimeside og Facebook-side, og Telenor hadde og sendt ut informasjon til husstandane.

 

Om lag 60 oppmøtte fikk nærare informasjon om utbygging og framdrift, og det var og høve til å teikne seg på.

 

Kontaktpersonar Telenor:

 

-treng du å komme i kontakt med ein representant for Telenor i samband med utbygginga av breiband fase 2 i Forsand, kan du kontakte (tidlegare publisert på kommunen sin heimeside):

 

Stian Nesjø
Epost: stian@n2g.no
Mobil: 47329211

 

Borhan Zareie
Epost: borhan@n2g.no
Telefon: 40229966

 

Stephan Kovac
Epost: kovac@n2g.no
Telefon: 47700517

 

Stian, Borhan og Stephan er tilgjengelege både dag, kveld og helg.

 

Informasjonsmøte Breiband i Forsand:

https://www.forsand.kommune.no/paaminning-informasjonsmoete-breiband-i-forsand-vegen-vidare.6135613-157531.html

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett