A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen © Perly Berge

Brud på verneforskrift

Natur og miljø
2016-06-06 13:50 (#33087)
Under handsaming Under handsaming

Adresse: 1
Kart (59.02545063579898, 6.593341827392578)


"Sirdal i bilder" har lagt ut en dronefilm fra Kjerag. Dette er et brudd på forskrift om verneplan for frafjordsheiane.
§ 3.Vernereglar, punkt 6.2 Ikkje naudsynt støy er forbode. Det er ikkje tillate å bruke motor på modellfly, modellbåt o.l.

Forsand kommune er forvaltningstyremakt, og da kan man jo minne om følgende:

Brot på vernereglar skal takast alvorleg. Forvaltningsstyresmakta skal syta for at brot vert
meldt til politiet. Saker skal meldast uavhengig av om det er privatpersonar, grunneigarar, organisasjonar, kommunar eller offentlege etatar som har brote regelverket.
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett