A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Økonomikontor

Økonomikontoret er ansvarleg for

  • utarbeiding av årsbudsjett og investeringsbudsjett
  • økonomiplan
  • føring av rekneskap
  • lønnsutbetaling
  • inn- og utbetalingar
  • kommunal fakturering


Velkommen til oss på økonomikontoret

Har du spørsmål som gjeld  faktura, purringar eller inkassovarsel kan du ta kontakt med rekneskapskonsulent Unni Espedal.

Husk likevel på at dersom spørsmålet gjeld grunnlaget for fakturaen/purringen må du henvende deg til seksjonen som grunnlaget kjem frå.

Frist for å levere grunnlag for faktura er den 25. for faktura med forfall den 20. i månaden etter.

Sandnes kommune er ansvarlig for all lønnsutbetaling. Ta først kontakt med nærmeste leder ved spørsmål og lønn.

Frist for å levera lønsbilag er den 25. for utlønning den 12. i månaden etter.
 

EHF faktura:

Forsand kommune er registrert som mottaker av EHF-faktura (elektronisk faktura) i ELMA-registerert, og me ser at stadig fleire av våre leverandørar gjere det same.Me ynskjer primært at våre leverandører sender oss faktura på dette formatet. Me ynskjer å motta faktura av dykk i framtida som EHF-faktura. Håper det lar seg ordne.

Vårt org. nr. i ELMA registeret er 939 347 801.

Ansatte økonomikontoret - Trykk utheva namn for e-post

Stilling

Namn

Telefon

Mobil

Rekneskapskonsulent

Unni Espedal

51 70 01 23

980 88 437

Rekneskapsmedarbeidar

Elsa Heggland

51 70 01 24

 

Sandnes kommune - lønn

 

51 33 64 98

 

Det er kemneren i Stavanger som er ansvarleg for skatteinnkrevjinga for Forsand kommune, kemneren@stavanger.kommune.no 51 50 77 10/51 50 70 90.

Kemnaren i Stavanger kommune:

Åpningstider
Mandag- fredag: 09:00 - 15:00

Besøksadresse:
Lagårdsveien 46,
4010 Stavanger (Skattens Hus)

Postadresse:
Postboks 118 Sentrum, 4001 Stavanger

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett