www.forsand.kommune.no

Forskrift om oppheving av nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova § 7 for Forsand kommune.

Publisert: 14. desember 2018

Fastsett av Landbruksdirektoratet 4. desember 2018 med heimel i lov 28.november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eigedom (konsesjonslova) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak av 28. november 2003 nr. 1401 jf. forskrift av 8. desember 2003 nr. 1479   § 6.

§ 1

Forskrift etter lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eigedom (konsesjonslova) § 7 om nedsett konsesjonsgrense for Forsand kommune, av 18.mars 2011 nr. 313, opphevast.

 

§ 2

Denne forskrifta trer i kraft straks.

 

Rådmannen

Tips ein ven Skriv ut