A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Det er no tid for val av ungdomsråd i Forsand kommune

Me inviterer hermed ungdom i aldersgruppa 14 – 20 år til å melda seg på.

Medlemmane i ungdomsrådet blir valgt for 2 år. Medlemmane har møteplikt og vil bli innkalla til ca. 8 møter i året. Møta blir avholdt uka før kommunestyremøte.

Det vil og bli utbetalt møtehonorar, men kun for frammøte.

Ungdomsrådet skal være eit rådgivande organ for alle saker som berører levekåra for barn og unge, men kan sjølvsagt ta opp andre saker som vedkjem barn og unge i kommunen.

Viss du er interessert ta kontakt med Fritidsleder Tom Reidar Førland-Bratteli på telefon 51700139 – 91150801 eller send e-post til tbr@forsand.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett