A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Detaljplan masseuttak Løland - annonse om offentleg møte

Mandag 25. 09.2017, kl. 19.00

I samband med offentleg ettersyn av Detaljplan for masseuttak på Løland vil det

Mandag 25. 09.2017, kl. 19.00 vil det haldast eit ope informasjonsmøte om planarbeidet i kommunestyresalen, Forsand kommune, Fossanvegen 380, 4110 Forsand.

Informasjonsmøte gjeld også konsekvensutgreiinga for Nedre Espedal og Løland.

Frist for merknader til detaljplanen er 30.09.2017.

Eventuelle merknader sendes til Forsand kommune, Fossanvegen 380, 4110 Forsand, eller epost til: post@forsand.kommune.no.

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett