A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Eigedom


Brit Marit Knudsen er eigedomsforvaltar og Øyvind Storm er leiar for drift og vedlikehald i Forsand kommune.

Brit Marit treff du på tlf 51 70 01 10 eller på e-post bmk@forsand.kommune.no

Øyvind treff du på tlf 51 70 01 37 eller på e-post oys@forsand.kommune.no


Eigedomsavdelinga i Forsand kommune forvaltar og drifter kommunen sine bygg og uteområde.

Høge krav til tidsmessig vedlikehald og oppdatert vedlikehaldsplan er nokre viktige styringsverktøy.
 
Forsand kommune eig om lag 23.000 kvadratmeter bygningar.

Organiseringa av eigedomsforvaltninga i Forsand Kommune tar utgangspunkt i rollane som eigar, forvaltar og brukar av eigedomen.

Desse rollane har ulike funksjonar og ansvar i forhold til eigedommen, i forhold til kvarandre og i forhold til omgivingane.

Det er kommunestyret som har rollen som eigar, rådmannen har rollen som forvaltar, og den enkelte fagetat som til dømes, skole, helse og barnehage ivaretar rollen som brukar for sine respektive bygningar.
 
 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett