A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Du kan søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt. Det skal vere særskilte grunnar for det.
Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal bli lagt eigedomsskatt på eigedommar i kommunen.

Eigedomsskatt blir lagt på verk og bruk i kommunen. Det er dei politiske organa i kommunen som bestemmer om det skal innførast eigedomsskatt. Du kan få samtykke til betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

Verk og bruk som er pålagt eigedomsskatt

Pris for tenesta

Skattesatsen er 7 0/00.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå spesielt eigedomsskattelova § 3 og § 25.

Lover

Eigedomsskattelova

___

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

Saksbehandling

Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sentraladministrasjon
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Sentraladministrasjon
Telefon:51 70 00 00
Telefaks:51 70 00 01
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:4110 FORSAND
Besøksadresse:Kommunehuset Fossanvegen 380 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-07-11 09:55
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett