A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Å krevje overtakst vil seie at du klagar over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eigedommen er sett til, og som dannar grunnlaget for utrekninga av eigedomsskatt. Skattetaksten skal setjast til den alminnelege omsetningsverdien for eigedommen.

Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal innførast eigedomsskatt.

Eigedomsskatt blir lagt på verk og bruk i kommunen. Det er dei politiske organa i kommunen som bestemmer om det skal innførast eigedomsskatt. Å krevje overtakst vil seie at ein klagar over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien eigedommen er sett til, og som dannar grunnlaget for skatteutrekninga. Skattetaksten skal setjast til den alminnelege omsetningsverdien for eigedommen.

 

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er ilagte eigedomsskatt

Verk og bruk som er pålagt eigedomsskatt

Pris for tenesta

Skattesatsen er 7 0/00.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Eigedomsskattelova § 3 og § 8A-3

Lover

Eigedomsskattelova

___

Rettleiing - korleis få utført

Kravet om overtakst skal vere skriftleg og leverast til eigedomsskattekontoret innan seks veker etter at skattelista er lagd ut.

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Eigedomsskattekontoret

Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

Saksbehandling

Overtakstnemnda behandlar krav om overtakst (klage over skattetakst).

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sentraladministrasjon
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Sentraladministrasjon
Telefon:51 70 00 00
Telefaks:51 70 00 01
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:4110 FORSAND
Besøksadresse:Kommunehuset Fossanvegen 380 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-07-11 09:55
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett