A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen © Perly Berge
Du er her: Framsida

Eigedomsskatt på verk og bruk 2017

«Det vert vist til vedtak i Forsand kommunestyre sak 124/16  Skattlegging for 2017,  utskriving av eigedomsskatt på verk og bruk  med 7 promille. Skattelista over utlikna eigedomsskatt for 2017 er lagt ut til ettersyn på Forsand kommunehus i 3 veker frå 1. mars 2017.

Klage på likninga må vera grunngjeven, og sendt til eigedomsskattekontoret innan 6 veker frå utleggsdato om det ikkje har vore klaga på same grunnlag før. Eigedomsskatten forfell til betaling i fire terminar – Forfall 20. mars, 20. juni, 20 sep og 20. des. d.å.  Skatteytar får tilsendt skatteseddel. «

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett