A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Europeisk helsetrygdkort (EKSTERN TENESTE)

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

 

Europeisk helsetrygdkort

Er du medlem av folketrygden i Noreg og oppheld deg periodevis i et anna EØS-land, i EU  eller Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort.

Brødtekst

Kortet dokumenterar at du har rett til naudsynt helsehjelp på linje med landet sine eigne statsborgarar.

Klikk her for å tinge Europeisk helsetrygdkort

Dette er ei teneste frå HELFO

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-09-18 08:46
Gyldig fra2011-09-03
Gyldig til2017-01-15
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett