A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Fastlegeordninga - bytte av fastlege (EKSTERN TENESTE)

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

 

Fastlegeordninga gjev alle innbyggjarar i Noreg rett til å ha ein allmennpraktiserande lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggjarar på eiga liste

Ordninga er frivillig. Om du ikkje ønsker å være med i den, må du sjøl finne ein allmennlege å gå til. Om du ikkje er med i fastlegeordninga, må du betale ein høgare eigendel når du går til fastlegen.
 

Du kan finne og bytte fastlege sjøl.

Klikk her for å få oversikt over ledige fastlegar og bytte fastlege:  Fastlegeordninga

Dette er ei teneste frå HELFO

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorg
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Servicetorg
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Åpningstid:0800 - 1500

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-09-18 09:42
Gyldig fra2011-09-05
Gyldig til2017-01-15
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett