A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Feiing i Forsand

Gebyr for feiing og tilsyn i Forsand kommune 2012 - 2016 Kommunestyret behandla saka i møtet den 15. februar 2012, og følgjande vedtak blei gjort:

Rogaland brann og redning har ansvar for feiinga i Forsand frå 2019. Har du spørsmål, ta kontakt på 51502200, eller sjå https://www.rogbr.no/brannvesenet.
 
Gebyr for feiing og tilsyn pr.hus er i år kr. 328,-. Dei som ikkje har pipe og eldstad må søka skriftleg. Dei får tilbod om tilsyn til 2/3 pris.
 
Om du meiner at du har grunn til fritak for feieavgift må du søke særskild om dette.

For ekstrafeiing vert prisen kr. 625,- inkl. mva. pr. pipe.

Forsand kommune opprettheld ei ordning der piper vert feid annakvart år og tilsyn av piper og fyringsanlegg vert utført kvart 4. år.

 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett