A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen © Perly Berge

Fellestenestar

Personalkontoret skal mellom anna ta seg av forvaltning av personalreglement, utlysing og tilsetjing i ledige stillingar, ajourhald av personalarkiv og kommunen sitt personalprogram, felles opplæringstiltak, HMS og bedriftshelsetiltak, sørgje for lik praktisering av gjeldande regelverk, samordne personalarbeidet i kommunen

Økonomikontoret er ansvarleg for utarbeiding av årsbudsjett og investeringsbudsjett, økonomiplan, føring av rekneskap, inn- og utbetalingar, lønnsutbetaling, kommunal fakturering skatteinnkreving

Politisk sekretær har ansvaret for flyten i det politiske system og er bindeleddet mellom administrasjonen og det politiske system.

Servicetorget skal ta seg av brukarane sitt første møte med kommunen anten det skjer via telefon, brev, mail eller ved frammøte.

Servicetorget er også ansvarleg for kommunens arkiv og dokumentsenter, og har støttefunksjonar ovafor seksjon teknisk mellom anna med omsyn til byggjesak, karttenester, eigdomsopplysningar. Servicetorget er ansvarleg for kommunen sine heimesider på internett og intranett.

Tilsette på Fellestenestar - mus over utheva namn for å sjå e-post

Stilling

Namn

Interntelefon

Mobiltelefon

 

IKT og innkjøp      

Torgeir Kvalberg        

51 70 01 47

400 63 708 

Politisk sekretær

Bodil Vika Gjesteland

51 70 01 08

992 66 185

 

Personalrådgjevar

Siw Kristin Sundheim

51 70 01 34

971 65 837

 

Plan og næringssjef

Årstein Løland 51 70 01 18 915 44 880  

Økonomikontoret

Leiar

Ellen K. Hagen

51 70 01 25

482 24 230

 

Rekneskapskonsulent

Unni Espedal

51 70 01 23

980 88 437

 

Rekneskapsmedarbeidar

Lena Øvrehus

51 70 01 24

 

 

Lønskonsulent

Sidsel Stangeland

51 70 01 26

900 44 092

 

Servicetorg

Leiar

 Ole Tom Guse

51 70 01 32

 911 13 013

 

Servicemedarbeidar

Stine Aasberg Neverdahl

51 70 01 33

934 35 633

 

Servicemedarbeidar

Nancy Kjærvoll

51 70 01 30

936 56 926

 

Servicemedarbeidar

Lena Øvrehus

51 70 01 31

936 85 957

 

 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett