A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Fiber i Forsand - kontaktpunkt for private kundar

Sluttbrukarar som har spørsmål om sal, installasjon og framdrift kan kontakte ekstern kundeservice som er engasjert av Telenor i prosjektet: 

Breiband
Breiband

og som vil videreformidle henvendingar til Telenor og entreprenør:

Stefan McDowell
e-post: stefan@n2g.no
mobil: 486 00 668

Send helst e-post.

Før du tar kontakt: ha klar adresse, gårds- og bruksnummer, telefon og e-post adresse du kan kontaktes på.

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett