A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Fjellstyre - vilt og innlandsfiskenemd.

Lov om utnytting av rettar og lunnende m.m i statsallmeningane(Fjellova) av 6.juni 1975 nr 31 kap. 3og 4

Fjellstyre - vilt og innlandsfiskenemd
Medlem Varamedlem
Hilde Madland Tor Reidar Berge
Morten Oaland Jorunn Vistnes Heggland
Rolf Gunnar Dirdal Tom Inge Espedal
  Ruth Helen Espedal
  Atle Espedal
 
Leiar: Margareth Gjøse Larsen Nestleiar: Tore Hans Mikkelson

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett