A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Flyktningetenesta

Flyktningekonsulenten har ansvar for busetjing og integrering av familiar med flyktningebakgrunn.

  • oppfølgjing av enkeltpersonar i Introduksjonsprogrammet
  • tilretteleggjing av språkpraksis og vaksenopplæring
  • skaffe arbeidspraksisplassar
  • saksbehandling i høve økonomi og bustad

Flyktningekonsulenten samhandler med andre kommunale tenestar som skule, barnehage og helsetenestar, samt andre lokale næringsaktørar

 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett