A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Førebyggande teneste

Tilbodet gjeld barn, unge og deira foreldre. Dette er eit lågterskeltilbod til alle familiar med barn/ ungdom i kommunen, det er berre å ta kontakt på telefon eller å komma på kontoret på helsestasjonen. 

 

Leiar for førebyggande teneste vil ha tett samarbeid med alle som arbeider med barn og unge i kommunen.

Viss du kjenner at du vil ha ein å snakka med om ting du strevar med – og er barn, ungdom eller foreldre/ føresette – så er det berre å ta ein telefon eller møte opp på kontoret.

 

Leiar for førebyggande teneste er Torill Idland og kan nåast på tlf 95816099 / 51 70 03 48/ 51 70 01 36 eller på epost: tid@forsand.kommune.no.

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett