www.forsand.kommune.no

Folkehelse

Publisert: 23. mai 2017 , oppdatert : 23. mai 2017

FOLKEHELSE

Folkehelsekoordinator er Torill Idland.

Folkehelsearbeidet er samfunnets felles innsats for å ta vare på, betre og fremme folks helse og redusere faktorar som kan medføre helserisiko. Folkehelsa er eit uttrykk for helsetilstanden i befolkninga og korleis helse fordeler seg mellom ulike sosiale lag i befolkninga. Folkehelsearbeidet skal òg medverke til utjamning av sosiale helseforskjellar.

Folkehelsekoordinator er Torill Idland.

https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Folkehelse/

https://www.fhi.no/hn/helse/

 

Tips ein ven Skriv ut