A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Folkehelseprofilen til Forsand kommune

Folkehelseinstituttet informerer om at den førsrte utgåva av folkehelseprofilen er klar.

Frå 1. januar 2012 tredde lov om folkehelsearbeid i kraft. Folkehelseprofilen er eit bidrag til kommunen sitt arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkninga og kva for faktorar som kan påverkast.

Les meir om dette her: www.fhi.no/kommunehelsa

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett