A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Forsand El.verk

(Gjeld frå Årsmøtet) val av elverkstyre + leiar og nestleiar (fylgjar kommunestyreperioden, men styret vert sittjande fram til årsmøtet.)

Forsand El.verk KF
Medlem Varamedlem
Leiar : Roar Larsen Arne Maudal
Nestleiar: Tora Liv Thorsen Inger Fossan Dahle
Line Heimdal Oaland  
 
Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett