A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Fritt sjukehusval (EKSTERN TENESTE)

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

 

Kva er retten til fritt sjukehusval?

Fritt sjukehusval vil seie at ein pasient som blir vist til vurdering/undersøking/behandling i spesialisthelsetenesta har rett til å velje sjukehus/behandlingsstad. Retten til fritt sjukehusval gjeld all planlagt undersøking eller utredning og behandling inneafor fysisk helse (somatikk), psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Pasienten kan likevel ikkje velje behandlingsnivå. Det vil seie at retten til fritt sjukehusval ikkje betyr ein rett til å velje mier spesialisert behandling enn det pasienten er tilvist. Retten er hjemla i pasientrettighetsloven §2-4.

 

Klikk her for Fritt sjukehusval

 

Dette er ei teneste frå Fritt sykehusvalg Norge

 

 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Servicetorg
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Åpningstid:0800 - 1500

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-09-18 08:49
Gyldig fra2011-09-05
Gyldig til2017-01-15
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett