A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

FUG

FUG står for Foreldreutvalg for grunnopplæring.

 

På nettstaden til FUG kan du lese meir om:

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i skolen.
FUG er opptatt av:
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer
Sjå nettstaden til FUG

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett