www.forsand.kommune.no

FUG

Publisert: 16. desember 2010 , oppdatert : 19. september 2011
FUG står for Foreldreutvalg for grunnopplæring.

 

På nettstaden til FUG kan du lese meir om:

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i skolen.
FUG er opptatt av:
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer
Sjå nettstaden til FUG

Tips ein ven Skriv ut