A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Gladnyhet frå NVE

I sin innstilling til Statnetts konsesjonssøknad for ny 420 kV kraftledning Lyse – Fagrafjell har Norges vassdrags- og energidirektorat gått inn for å legge om traséen mellom Oaland og Uburen.

Fossanmoen linje med forklarig

Den nye traséen legges aust for gardane på Rettedal og leggest heilt utanom Fossanmoen. I tillegg forslås at eksisterande 132 kV fllyttes og legges paralelt med den nye 420 kV linja. Sjå bilete over alternativ 4.1.2.

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett