A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Norske elevar har rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Dersom skulen krev at elevane eller føresette dekkjer utgifter i samband med opplæringa, kan du klage til skulen. Det gjeld til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skuletida, leirskuleopphald, ekskursjonar eller andre turar. Dersom skulen ikkje endrar vedtaket eller praksisen sin, kan du vende deg til Fylkesmannen, som fører tilsyn med verksemda i grunnskulen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Retten til gratis opplæring er gitt i opplæringslova § 2-15.

Lover

Opplæringslova

Forskrifter

Gratisprinsippet

___

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Forsand skule
Telefon:51 70 02 01
Epost:skulen@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Forsand skule 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-06-26 12:35
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett