A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Har du planar om å legge asfalt?

Forsand kommune skal legge asfalt i løpet av mai - juni månad.

Leverandør kan kombinere arbeidet med private oppdrag.

Treng du asfalt har du sjansen no.

Ta kontakt med Øyvind Storm for meir informasjon:

Telefon : 900 23 416 eller e-post oys@forsand.kommune.no

 

Prisar for private.

Beskrivelse Enhet Mengde Pris Beløp
20-100m2 m2 1,00 170,00 170
101-200m2 m2 1,00 150,00 150
201-300m2  m2 1,00 140,00 140
Minstepris stk 1,00 4500,00 4500

Lovfestet meirverdiavgift kommer i tillegg

Asfalthumper og langsgående grøfter avregnes etter medgåtte tonn til kr. 1550/tonn

Håndlegging kr 30,- pr.m2 i tillegg på enhetsprisene.
Prisene forutsetter sammenhengende utføring. Alle priser er eksklusive mva.

Prisendringer for bitumen og fyringsolje vil bli avregnet etter leveringsdagens priser. Statistisk Sentralbyrås prisindeksar leggast til grunn for øvrige prisendringer.

Prisene forutsetter at en kommer til med maskiner og utstyr.

 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett