A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

HELFO (EKSTERN TENESTE)

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale


Helseøkonomiforvaltninga HELFO er ein ytre etat under Helsedirektoratet som tek hand om sentrale helserettar gjennom forvaltning av viktige stønadsordningar for befolkninga

HELFO:
 

  • forvaltning av samfunnets helseøkonomi på ein korrekt og effektiv måte innafor dei områder HELFO har ansvar for
  • ta hand om kundane sine rettar og yte profesjonell service
  • gi fagleg grunnlag for staten sin styring og utvikling av velferdsordningane i samfunnet innafor helsetenestene
  • være eit aktivt utviklingsmiljø for å sikre kvalitet, serviceorientering og effektivitet innafor helseøkonomiforvaltninga

HELFO sine sider kan du mellom anna:

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Servicetorg
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Åpningstid:0800 - 1500

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-09-18 08:49
Gyldig fra2011-09-01
Gyldig til2017-01-15
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett