A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

HELFO (EKSTERN TENESTE)

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale


Helseøkonomiforvaltninga HELFO er ein ytre etat under Helsedirektoratet som tek hand om sentrale helserettar gjennom forvaltning av viktige stønadsordningar for befolkninga

HELFO:
 

  • forvaltning av samfunnets helseøkonomi på ein korrekt og effektiv måte innafor dei områder HELFO har ansvar for
  • ta hand om kundane sine rettar og yte profesjonell service
  • gi fagleg grunnlag for staten sin styring og utvikling av velferdsordningane i samfunnet innafor helsetenestene
  • være eit aktivt utviklingsmiljø for å sikre kvalitet, serviceorientering og effektivitet innafor helseøkonomiforvaltninga

HELFO sine sider kan du mellom anna:

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Servicetorg
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Åpningstid:0800 - 1500

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-09-18 08:49
Gyldig fra2011-09-01
Gyldig til2017-01-15
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett