A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen © Perly Berge

Helsesystertenesta

Forsand helsestajon held til på Helsesenteret som har lokaler i Forsandheimen. Forsand kommune har heil stilling for helsesyster.

Leiande helsesyster er Synnøve Egeland. Ho jobbar både på helsestasjonen og i skulen.
E-post: seg@forsand.kommune.no
Tlf: 488 90 372

Helsesyster Anne Selsvik jobbar i skulen.
E-post: ase@forsand.kommune.no
Tlf: 404 30 239

Ta gjerne kontakt med Servicetorget om helsesyster ikkje er å treffa:
E-post: post@forsand.kommune.no
Tlf: 51 70 00 00

Helsestasjon for barn(0-5 år) og foreldre
Forsand helsestasjon held til i underetasjen på Helsesenteret.
Helsestasjonen er open måndag og onsdag 8.00 - 14.00 eller etter avtale.
«Drop in» kvar måndag 13-14.
Tlf: 51 70 03 57

Helsestasjonen sine oppgåver

 • Heimebesøk
 • Rettleiing og rådgjeving
 • Sped- og småbarnsundersøking
 • Oppfølging av barn med spesielle behov
 • Vaksinasjon
 • Helseopplysning og foreldrerettleiing individuelt og/eller grupper
 • Sosialt nettverksarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid med barnehagen, PPT, sosial, barnever og andre aktuelle samarbeidspartar

Link: program for helsestasjonen

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta
Anne Selsvik er på Forsand skule på måndag og onsdag frå kl. 09.00-14.00 og fredag i partallsuker frå 09.00-14.00. Synnøve Egeland er på Forsand skule på tysdag frå kl.  11.30 - 14.00.

Skulehelsetenesta sine oppgåver

 • «Open dør»; være tilgjengelig for elevar, foreldre og lærarar
 • Helseundersøking av skulebarn på gitte alderstrinn
 • Vaksinasjon
 • Oppfølging av elevar med spesielle behov
 • Helseopplysning, undervisning og rettleiing individuelt og/eller i grupper
 • Tverrfagleg samarbeid med skulen, PPT, sosial, barnevern og andre aktuelle samarbeidspartar
 • Helsesyster er, saman med rektor, inspektør og sosiallærar, fast medlem av læringsmiljøgruppa i skulen som har møte ein gong i veka
 • Miljøretta tiltak, fokus på elevane sitt arbeidsmiljø og samarbeid med FAU

Link: program for skulehelsetenesta

Helsestasjon for ungdom (HFU) gir helsetjenester til ungdom i alderen 13-20 år
På HFU arbeider helsesøster, som samarbeider med lege og psykolog som er vant til å snakke med ungdom. Du kan forvente at vi møter deg med respekt, at vi gjør vårt beste for å hjelpe deg og at vi arbeider faglig forsvarlig.

Tilbudet er gratis!

Dette kan vi hjelpe deg med:

 • resept på p-piller eller annen prevensjon 
 • spørsmål rundt graviditet og graviditetstest
 • testing for klamydiainfeksjon eller andre kjønnssykdommer
 • spørsmål om seksuell helse
 • samtale dersom du opplever hverdagen tung og vanskelig, ruser deg, har et vanskelig forhold til mat, vil endre livsstil

Mange unge, antagelig flere enn du tror, strever hjemme, på skolen og/eller med venner. Noen ganger er det ikke nok, eller aktuelt, å snakke med foreldrene om det som er vanskelig. Da kan vi hjelpe deg med hvordan du kan få det bedre. Vi kan henvise deg til andre fagpersoner ved behov.

Du kan også kontakte helsesøster på tlf 95816099/ 51700357(dagtid)

Reisevaksinering
Forsand legekontor har ansvar for reisevaksinering. Ta kontakt med legekontoret på tlf: 51 70 03 40 i god tid før reiser for informasjon/rettleiing og vaksinering.

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett