A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen © Perly Berge

Helsesystertenesta

Forsand helsestajon held til på Helsesenteret som har lokaler i Forsandheimen. Forsand kommune har heil stilling for helsesyster.

Leiande helsesyster er Synnøve Egeland. Ho jobbar både på helsestasjonen og i skulen.

E-post: seg@forsand.kommune.no

Tlf: 488 90 372

 

Helsesyster Anne Selsvik jobbar i skulen.

E-post: ase@forsand.kommune.no

Tlf: 404 30 239

 

Ta gjerne kontakt med Servicetorget om helsesyster ikkje er å treffa:

E-post: post@forsand.kommune.no

Tlf: 51 70 00 00

 

Helsestasjon for barn(0-5 år) og foreldre

Forsand helsestasjon held til i underetasjen på Helsesenteret.

Helsestasjonen er open måndag og onsdag 8.00 - 14.00 eller etter avtale.

«Drop in» kvar måndag 13-14.

Tlf: 51 70 03 57

 

Helsestasjonen sine oppgåver

 • Heimebesøk

 • Rettleiing og rådgjeving

 • Sped- og småbarnsundersøking

 • Oppfølging av barn med spesielle behov

 • Vaksinasjon

 • Helseopplysning og foreldrerettleiing individuelt og/eller grupper

 • Sosialt nettverksarbeid

 • Tverrfaglig samarbeid med barnehagen, PPT, sosial, barnever og andre aktuelle samarbeidspartar

Link: program for helsestasjonen

Skulehelsetenesta

Anne Selsvik er på Forsand skule på måndag og onsdag frå kl. 09.00-14.00 og torsdag frå 09.00-12.00. Synnøve Egeland er på Forsand skule på tysdag frå kl.  8.00 - 14.00.

Tlf: 51 70 02 04

 

Skulehelsetenesta sine oppgåver

 • «Open dør»; være tilgjengelig for elevar, foreldre og lærarar

 • Helseundersøking av skulebarn på gitte alderstrinn

 • Vaksinasjon

 • Oppfølging av elevar med spesielle behov

 • Helseopplysning, undervisning og rettleiing individuelt og/eller i grupper

 • Tverrfagleg samarbeid med skulen, PPT, sosial, barnevern og andre aktuelle samarbeidspartar

 • Helsesyster er, saman med rektor, inspektør og sosiallærar, fast medlem av læringsmiljøgruppa i skulen som har møte ein gong i veka

 • Miljøretta tiltak, fokus på elevane sitt arbeidsmiljø og samarbeid med FAU

 

Link: program for skulehelsetenesta

 

Helsestasjon for ungdom

Forsand kommune har ikkje eit organisert tilbod, men ungdom opp til 20 år kan kontakte helsesyster

Synnøve Egeland for å få ein avtale. Se ovanfor for kontaktinformasjon.

 

Ungdom kan få snakke med helsesyster og ved behov avtala tid for samtale med psykiatrisk

sjukepleiar og/eller lege. Me har teieplikt dersom ikkje anna vert avtalt.

 

Her kan ein snakke om

 • Fysisk helse

 • Psykiske helse

 • Ungdom, samliv, seksualitet, prevensjon og seksuelt overførbare sjukdommar

 • Livsstil og helse

 • Rus; alkohol, narkotika og tobakk

 • Spiseproblem/slanking

 • Mm

Reisevaksinering

Forsand legekontor har ansvar for reisevaksinering. Ta kontakt med legekontoret på tlf: 51 70 03 40 i god tid før reiser for informasjon/rettleiing og vaksinering.

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett