A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen © Perly Berge

Helsesystertenesta

Forsand helsestajon held til på Helsesenteret som har lokaler i Forsandheimen. Forsand kommune har heil stilling for helsesyster.

 

Kontaktperson for helsystertenesta er:

Leiande helsesyster Ingeborg Slettebø Meyer som du treff på e-post: post@forsand.kommune.no eller tlf.  51 70 00 00.
 

Helsestasjon for barn  (0-5år) og foreldre

Synnøve Egeland er helsesyster på helsestasjonen

e-post: seg@forsand.kommune.no eller tlf. 51 70 03 57 eller 48 89 03 72

Helsestasjonen er open måndag og torsdag 8.00 -15.00 eller etter avtale. Dersom helsesøster ikkje er å treffe ta kontakt med servicetorget på telefon 51 70 00 00.


Helsestasjonen sine oppgåver:
 

 • Heimebesøk
 • Rettleiing og rådgjeving
 • Sped- og småbarnsundersøking
 • Oppføljing av barn med spesielle behov
 • Vaksinasjon
 • Helseopplysning og foreldrerettleiing individuelt og/eller i grupper
 • Sosialt nettverksarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid med barnehagen, PPT, sosial, barnevern og andre aktuelle samarbeidspartar

Info-brosjyre om helsestasjonen PDF document ODT document


Skulehelsetenesta:

Ingeborg Slettebø Meyer er helsesøster i skulehelsetenesten

e-post: ism@forsand.kommune.no eller tlf. 51 70 02 04 eller 99 719 719

Helsesøster er på Forsand skule på måndagar og torsdagar. Om ho ikkje er å treffa, ta kontakt med Servicetorget på telefon 51 70 00 00

Skulehelsetenesta sin oppgåver:

 

 • ”Open dør”, være tilgjengelig for elevane og foreldra
 • Helseundersøking av skulebarn på gitte alderstrinn
 • Vaksinasjon
 • Oppfølging av elevar med spesielle behov
 • Helseopplysning, undervisning og rettleiing individuelt og/eller i grupper
 • Tverrfagleg samarbeid med skulen, PPT, sosial, barnevern og andre aktuelle samarbeidspartar
 • Helsesyster er, saman med rektor, inspektør og sosiallærer, fast medlem i læringsmiljøgruppa skulen. Dei har møte ein gong i veka
 • Miljøretta tiltak, fokus på elevane sitt arbeidsmiljø og samarbeid med FAU

Plan for skulehelsetenesten 2014

Brosjyre om skolehelsetenesta

Helsestasjon for ungdom:

Forsand kommune manglar eit organisert tilbod, men ungdom opp til 20 år kan kontakte helsesyster Ingeborg Slettebø Meyer på e-post ism@forsand.kommune.no eller telefon 99 71 97 19 for å få ein avtale.

Ungdom kan få snakke med helsesøster og ved behov kan me avtale tid for samtale med psykiatrisk sjukepleier og/eller lege.
Me har teieplikt, dersom anna ikkje vert avtalt.

Her kan ein snakke om:

- Fysisk helse
- Psykisk helse
- Ungdom, samliv, seksualitet, prevensjon og seksuelt overførbare sjukdommar
- Livsstil og helse
- Rus/ANT (Alkohol/Narkotila/Tobakk
- Spiseproblemer/slanking
m.m.

Reisevaksinering:

Legekontoret har ansvar for dette. Dei har oversikt over vaksiner du bør ha før reiser til utanomeuropeiske land.
Ta kontakt med legekontoret på telefon 51 70 03 40 i god tid for informasjon/rettleiing, og for å få satt nødvendige vaksiner.
 

Loading map...
Tip a friendTips ein venn Printer friendlySkriv ut Del artikklen
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett