A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Høgsfjordpendlaren

Høgsfjordpendlarens formål er å være en aktiv interesseorganisasjon som arbeider for brukarenes interesser og behov for tiltak knyttet til kryssing over Høgsfjorden. Samt arbeide for å behalde ferjesambandet over Høgsfjorden, eller eventuell ny kryssing som ikke forringer høgsfjordbrukarens tilbod verken økonomisk eller praktisk i forhold til dagens satsar og standard.

Styret i Høgsfjordpendlaren består av:

Leier:                                             Gert Madsen

Nestleiar:                                      Arild T. Larsen


Styremedlemer:                                David Corneliussen, Kjetil Knudsen og Florian Schwenke

Varamedlemmer:                                Henrik Rosså og Kjersti Seldal NordnesAdresse: 

Høgsfjordpendleren

C/O David Corneliussen

Fossanveien 285

4110 Forsand


 
Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett