A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Innkalling til Partsamansatt utval og Fellesnemndsmøte 7. desember

Møte blir halde på Sandnes rådhus.
Av saker kan nemnast økonomirapport, budsjett, organisasjonsstruktur, målvedtak og myndighet til ansettelse av rådmann.

Sjå vedlagt dokument.

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett