A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Interessemelding prosjektmedarbeider /koordinator/LOS - NAV Forsand

I forbindelse med sammenslåing av Nav Sandnes og Nav Forsand er det ledig prosjektstilling i perioden 1.10.18 -31.12.19. 

Oppgavene vil være knyttet til utvikling av sosiale tjenester i Nav kontoret med utgangspunkt i sårbare grupper som står langt fra arbeidsliv, blant annet tjenester til ungdommer og flykninger. En del av prosjektet vil være knyttet til målrettet arbeid på tvers av avdelinger for å kunne gjøre en helhetlig kartlegging av behov for å kunne øke deltakelse i arbeid/aktivitet. 

Prosjektet skal gjennom et brukerfokus se på sårbarhet for brukere knyttet til sammenslåing med NAV Sandnes fra 01.01.2020.

Samarbeid med arbeidsgivere står sentralt i Nav’s strategi for at flere skal komme i arbeid eller aktivitet.  Samhandling med arbeidsgivere vil også være en vesentlig del av prosjekt.

Prosjektet utfordres ift. nytenkning, utvikling av nye arbeidsmåter og koples opp mot annet utviklingsarbeid i kommunen.

Det er ønskelig med erfaring fra NAV Sandnes og kunnskap om alle tjenestene ved NAV kontoret, både statlige og kommunale

Arbeidssted er NAV Forsand, kontordager ved Nav Sandnes må påregnes. Fast ansatte ved Nav Sandnes/Forsand kan melde interesse innen 17.9.18

Lønn etter avtale.

Kontaktperson, Åge J. Hansen Avdelingsleder

ved NAV Sandnes, tlf 481 58 274.

Age.hansen@nav.no

 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett