A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Jegerprøven

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Vil du jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av eit obligatorisk kurs og ein elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset går over 30 timar og er lagt opp med både teori og praksis. Etter at kurset er gjennomført, kan du ta ein elektronisk eksamen som kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamenar gjennomførast elektronisk.

Målgruppe

Personar som i kalenderåret fyller 14 år (gjelder småvilt) eller 16 år som ønskjer å drive jakt eller fangst.

Kriterium/vilkår

Jegerprøven kan takast av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan skje frå fylte 14 år til fylte 16 år. (Ein treng ikkje å ha teke jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan skje frå fylte 16 år til fylte 18 år. (Her blir det kravd at ein har klart jegerprøven, og at ein har teke skyteprøven for dei artane som det blir kravd for.)

Pris for tenesta

Når du skal gå opp til eksamen, må du betale eit eksamensgebyr på 300 kroner. Gebyret skal betalast elektronisk til Miljødirektoratet:

http://jegerproveeksamen.no/for-kandidater/

 

Samarbeidspartnarar

Studieorganisasjonar, vanlegvis lokallaga til Norges Jeger- og Fiskerforbund.

aaa

Lover og retningslinjer

Forskrifter

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

___

Skjema

Registrer deg som jegerprøvekandidat

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

Klagemulighet

Du kan ikkje klage på ein eksamen du ikkje har klart. Du kan gå opp til ny eksamen, og betale eksamensavgift for kvart forsøk.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Landbruk og miljø
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Teknisk
Telefon:51 70 00 00
Telefaks:51 70 00 02
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Fakturamottak Økonomiavdelinga 4110 FORSAND
Besøksadresse:Kommunehuset Fossanvegen 380 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Gyldig fra2012-04-23
Gyldig til2019-01-31
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett