A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen © Perly Berge

Jordmor i Forsand

Forsand kommune har nå avtalt med MamaStork at gravide i Forsand kommune kan bestille konsultasjonar hos jordmødrene der. Klikk deg inn på vedlagt link , http://mamastork.no/ og du vil finne muligheter for å bestille time. Oppgi i kommentarfeltet at du er innbyggjar i Forsand. Kommunen vil betale for konsultasjonane, samt dekke reiseutgifter i samsvar med satsar som Helfo nyttar. Reiseutgifter blir dekte med kr. 2,40 pr.km. Ferjeutgifter mot kvittering. Bompengar kr. 20. Reiserekning kan sendast/leverast til Seksjon familie, Kommunehuset. Oppgje bankkontonummeret summen skal overførast til.

Gravide som har vært til ultralyd ved SUS får time på SUS til innskriving i fødejournal i uke 36. Andre kan sjølv ta kontakt per telefon for timebestilling; 51 51 94 76/51 51 81 70. Denne timen er for utfylling av nødvendige opplysningar før fødsel, og den gravide har anledning til å få svar på korleis rutinane rundt fødsel er og planleggje saman med jordmor når ein bør ta kontakt ut ifrå individuelle omsyn.

Kvinner i fødsel kontaktar fødetelefonen på SUS: Tlf: 51 51 92 09, evt. 113 i akutte tilfelle. Når Fødeavdelinga eller AMK får melding om nær føreståande fødsel er det jordmor som avgjer hastegrad og gjer AMK beskjed om hastegrad og kva ressursar som skal sendast til pasienten. Når det gjeld transport til SUS, har ein både ambulanse, ambulansebåt og NLA som kan rykke ut om jordmor på SUS vurderer at reisetida vert for lang eksempelvis pga ingen rutegåande trafikk eller den fødande kvinna har kome for langt i fødselen. Om jordmor skal være med ambulanse/NLA gir Fødeavdelinga AMK beskjed om det. Jordmor er tilgjengeleg for anna helsepersonell for medisinsk veiledning per telefon i tilfelle kor jordmor ikkje kan sendes ut frå SUS grunna forsvarlegheita på Fødeavdelinga.

Informasjon om Føde- og barselseksjonen på SuS.

Gravide som har termin i nærleiken av feriar oppmodas til å kontakte helsesyster innan siste månad før termin, for å planleggje oppfølging etter fødsel. Nybakte foreldre oppmodas til å kontakte helsesyster snarast mogleg etter utskriving frå sjukehus, gjerne utskrivingsdagen. Helsesyster er å treffe på mobil: 48 89 03 72.

 

 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett