A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Kommunal støtte til næringsutvikling

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Forsand kommune sitt kraftfond vert nytta til å fremja næringsutvikling. Fondet kan brukast både til finansiering av kommunal infrastruktur og tilskot til tiltak i privat verksemd.

Kriterium/vilkår

Retningslinjer for bruk av Kraftfondet: https://www.forsand.kommune.no/naeringsplan-2015-2021.382281.nn.html

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Søknaden sendes til

Forsand kommune
Fossanvegen 380

4110 FORSAND

eller:

post@forsand.kommune.no

 

 

Saksbehandling

Formannskapet er fondsstyre. Årstein Løland er saksbehandlar for fondsstyret, og eventuelle spørsmål kan rettast til vedkomande.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sentraladministrasjon
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-08-22 11:19
Gyldig fra2010-12-23
Gyldig til2019-12-31
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett