A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Krev fortsatt Høgsfjordsamband

Tysdag 15.februar hadde den nystarta pendlarforeninga "Høgsfjordpendlaren" sitt første møte. Høgsfjordpendlaren vil setta hovedfokus på at Høgsfjord-ferja skal fortsatt gå om Ryfast kjem.
Høgsfjordpendleren
Høgsfjordpendleren

Her er referatet frå møtet som er skrive av Inger Anita Merkesdal Hall:

Høgsfjordpendleren, en organisasjon som skal arbeide for å beholde høgsfjordbrukernes tilbud over Høgsfjorden, er stiftet. Arbeidet med å påvirke beslutningene starter straks.

Brukerne av Høgsfjordsambandet betaler i dag 61 kroner for kryssing med liten bil. Hvis ferja legges ned, og det er det bompengeselskapet vil, blir prisen per kryssing 273 kroner. Det utgjør 125 580 kroner per år.
Pendlerne erkjenner at dette blir så kostbart at de enten slutter å arbeide på andre siden av fjorden, går over til kollektivtrafikk eller kjøpe el-bil. Den selvfølgelige løsningen er å få beholde det naturlige sambandet over Høgsfjorden.

Grunnleggende udemokratisk
I overkant av seksti personer møte på stiftelsesmøtet i kommunestyresalen på Forsand onsdag 15. februar. Foreningens vedtekter ble vedtatt ved akklamasjon, og allerede første kvelden fikk Høgsfjordpendleren mange medlemmer. De fremmøtte var opptatt av urettferdigheten i det å tvinge alle Ryfylkinger inn i en løsning, og var samstemte i målet om å få beholde ferjekryssingen, eller få et bedre alternativ. I arbeidet mot en dyrere og langt dårligere reiserute vil foreningen henvende seg til fylkes- og rikspolitikere, og ikke gi seg før målet er nådd.

Som en av de fremmøte sa;
– Brukerne i Ryfylke ønsker ikke Ryfast. Storsamfunnet overkjører en liten kommune på verste vis. Fylkespolitikerne kan ikke gå med på at en stor, rik kommune overkjører hele lokalsamfunn, og pålegger brukerne å betale for et forverret samband. Jeg mener det er grunnleggende udemokratisk å tvinge alle inn på en løsning. Vi blir gisler for å betale lånet som kreves for at Stavanger skal få sin forbindelse mellom Hundvåg og fastlandet.

På like vilkår
En annen påpekte at når Hundvåg får sin fastlandsforbindelse nummer to, røret, er det ingen som pålegger dem å stenge bybrua. Hvorfor skal pendlerne over Høgsfjorden miste sin forbindelse over fjorden mens Stavanger får beholde sin? Hvorfor skal hundvågbuen få beholde et gratisalternativ mens høgsfjordpendlerne blir frarøvet ferja?
– Forsand har om lag 1 150 innbyggere, Stavanger ca 125 000. Det er rått parti av Stavanger å pålegge pendlerne i utkantkommune sterkt forringede reisevilkår til en langt høyere pris. Høgsfjordpendleren går ikke med på å forhåndsbetale bompenger til et prosjekt de ikke ønsker. Stavangertrafikken må ta sin del av utgiftene. Det kan løses ved bom på bybrua, eller ved at bybrua reserveres for kollektivtransport, sier foreningens leder Helge Riska.
Riska dagpendler til Lura og har gjentatte ganger blitt oppfordret om å danne en forening for å bevare Høgsfjordsambandet. På stiftelsesmøtet ble Helge Riska valgt til leder, sammen med seg har han et styre bestående av ytterligere seks pendlere, hvorav to er fra Strand.

Unge, hyttefolk og gjester
- Høgsfjordpendleren er en selvstendig og ideell organisasjon som arbeider for å beholde ferjesambandet over Høgsfjorden, eller eventuell ny kryssing som ikke forringer høgsfjordbrukernes tilbud verken økonomisk eller praktisk i forhold til dagens satser og standard.
– Navnet Høgsfjordpendleren er valgt fordi vi skal kjempe for pendlernes rett til å bevare en hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig vei til og fra jobb. Det er en selvfølge at når brukerne skal betale i dyre dommer for en ny vei, så får de et bedre tilbud. Hos oss er det motsatt, og det kan vi ikke gå med på. Vi kjemper ikke mot Ryfast. Vi sier bare at vi må få beholde veien vår, forklarer han.
Foreningen vil i tillegg opprettholde forbindelsen fordi den gjør det mulig for unge å etablere seg i bygdene. Den er ikke dyrere enn at turister og hyttefolk fortsatt kan besøke lysefjordområdet, og koster ikke mer enn at man fremdeles med god samvittighet kan invitere familie og venner på besøk. 22. februar står neste slag i kampen for å bevare fjordkryssingen. Da skal saken om blant annet forhåndsbompenger på ferja avgjøres i Fylkestinget. Høgsfjordpendleren mobiliserer mot det åpenbart urimelige; Å betale forhåndsbompenger for en veiløsning de ikke vil ha.
 

Bilde:    – Det er lite vi kan gjøre mot Ryfast lokalt, men fylket kan ikke gå med på forhåndsbompenger på ferja. Prosjektet er heller ikke godkjent i Stortinget. Vi setter inn kreftene der vi kan vinne frem. Må vi gå til EØS for å få omgjort takstene, så gjør vi det, sier Høgsfjordpendlernes nyvalgte leder Helge Riska.

Her kan du lese meir om Høgsfjordpendlaren:

http://www.hogsfjordpendleren.no

http://www.facebook.com/group.php?gid=172046706175484

http://twitter.com/hogsfjordpendle
 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett