A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Kulturhus, symjehall og skule 2019

1

 

Generelt

 

 

 

 

Timesatsar (eks.mva) utleige personell i tillegg til det som er medtatt i prisar. Auka med 3,5% for personell for 2018

 

 

1.01

 

Timesats personell (vanlege overtidssatsar kjem i tillegg hvis behov)

 kr pr time

kr 644

 

 

Timesats personell internt i kommunen blir auka med 0 % (vanlege overtidssatsar kjem i tillegg ved behov)

kr./time

kr 460

2

 

Kulturhuset/Skulen auka satsane med 3,5%

 

 

 

2.00

 

Symjehall

 

 

 

2.01

 

Einskildbilettar - vaksne

 

kr/time

kr 65

2.02

 

Einskildbilettar - barn

 

kr/time

kr 35

2.03

 

Klippekort vaksne - 10 klypp

 

kr/kort

kr 525

2.04

 

1/2 års kort barn

 

kr/kort

kr 655

2.05

 

1/2 års kort vaksne

 

kr/kort

kr  1 280

2.06

 

1/2 års kort familie

 

kr/kort

  kr 1 700

2.07

 

Kommunale arbeidstakere over 50 år

 

 

gratis

2.08

 

Pensjonistar/skuleungdom

 

 

 60%  full pris

2.10

 

Leige av symjehall kveldar og helger

 

 

 

2.11

1 time utan badevakt - inkl opplåsing/vising/vannprøver/vask/låsing

 

stk

kr 1 985

2.12

2 timer utan badevakt - inkl opplåsing/vising/vannprøver/vask/låsing

 

stk

kr 2 925

2.13

3 timer utan badevakt - inkl opplåsing/vising/vannprøver/vask/låsing

 

stk

kr 4 385

2.14

1 time inkl. badevakt - inkl. badevakt, opplåsing/vising/vannprøver/vask/låsing

stk

kr 1 985

2.15

2 timer inkl. badevakt - inkl. badevakt, opplåsing/vising/vannprøver/vask/låsing

stk

kr 3 450

2.16

3 timer inkl. badevakt - inkl. badevakt, opplåsing/vising/vannprøver/vask/låsing

stk

kr 4 910

2.17

Ved avtale om fast leige (ett års varighet) blir det innvilget 30% rabatt for ukentlig bruk og 20% for månadleg bruk

2.20

 

Leige av symjehall på dagtid

 

 

 

2.21

1 time utan badevakt - inkl opplåsing/vising/vannprøver/vask/låsing

 

 

kr 1 985

2.22

2 timer utan badevakt - inkl opplåsing/vising/vannprøver/vask/låsing

 

 

  kr 2 400

2.23

3 timer utan badevakt - inkl opplåsing/vising/vannprøver/vask/låsing

 

 

kr 3 860  

2.24

1 time  inkl. badevakt - inkl. badevakt, opplåsing/vising/vannprøver/vask/låsing

 

kr 1 985

2.25

2 timer  inkl. badevakt - inkl. badevakt, opplåsing/vising/vannprøver/vask/låsing

 

kr 2 925

2.26

3 timer  inkl. badevakt - Symjehall inkl. badevakt, opplåsing/vising/vannprøver/vask/låsing

 

kr 4 385

 

2.27

Ved avtale om fast leige (ett års varighet) blir det innvilget 30% rabatt for ukentlig bruk og 20% for månadleg bruk

2.30

 

Idrettshall, kulturhuset

 

 

 

2.31

Utleige til lag og organisasjonar frå Forsand

 

 

gratis

2.32

For leige i forbindelse med næringsversemd vil det krevast eit tillegg på 50% på nedanforståande prisar

 

2.33

Leige for 1 time - inkl. opplåsing/vising//låsing

 

 

kr 1 985

2.34

Leige for 2 timar - inkl. opplåsing/vising//låsing

 

 

kr 2 925

2.35

Leige for 3 timar - inkl. opplåsing/vising//låsing

 

 

kr 3 860

2.36

Leige pr.  døgn eller arrangement  - inkl. opplåsing/vising//låsing

 

 

kr 8 555

2.37

Ved avtale om fast leige (ett års varighet) blir det innvilget 30% rabatt for ukentlig bruk og 20% for månadleg bruk

2.40

 

Andre rom, kulturhuset

 

 

 

2.41

 

Kino (inntil 6 timer)

 

kr/arr.

Kr 900

2.42

 

Kino (døgn)

 

kr/døgn

kr 1 800

2.43

 

Kafeteriaområde, Mulen eks. kjøkken (inntil 6 timer) går ut frå 1.1.2016 (privat drift)

 

kr/arr.

kr 900

2.44

 

Fritidsklubben

 

kr/arr

Kr 900

2.45

 

Skulekjøkken (heimkunnskap)

 

kr/arr.

kr 900

2.46

 

Musikksal inkl. tilhøyrande kjøkken

 

kr/arr.

kr 900

2.47

 

Øvrige rom på skulen

 

kr/arr./ døgn

kr 655

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett