A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Kulturprisen kan i år bli delt ut for 18. gong

Forsand kommune sin KULTUR OG MILJØPRIS 2018

                          - AUSEKARET –

Kulturprisen skal vera ei påskjønning til ein person, eit lag eller andre som har utført eit

særleg verdfullt arbeid på kulturområdet eller i nærmiljøet i Forsand kommune.  

Har du eit/fleire forslag send desse til : Forsand kommune, Fossanvegen 380, 4110 Forsand

eller på e-post til post@forsand.kommune.no

 

Desse har tidlegare mottatt  kultur- og miljøpri

               1993 Arne Maudal

               1994 Ester Rettedal

               1995 Tora Liv Thorsen og Fridtjov Thorsen Norland    

    1996  Asta Rossavik     

    1997 Kristian Berge 

    1998 Minkoret 

    1999 Gudtorm Mikkelson   

    2000 Rune Søyland      

               2001 Forsand skulekorps      

               2002 Johannes Hetland       

               2004 Nancy Kjærvoll

    2006 Kjell Espedal     

    2008 Rune Stangeland       

    2010 Steinar Haaland        

    2012 Olette Erevik

    2014 Mona og Ingvald Larssen Kjærvoll

    2016  Kåre Hagelin

 

Innsendingsfrist er 22. oktober 2018. Sidan prisen blir delt ut annakvart år så blir dette siste utdeling frå Forsand kommue.

Innsendte forslag skal vera skriftlege og innehalda ei kort grunngjeving!

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett