A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Kulturskule - opptak

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Kulturskulen er eit musikk- og kulturfagleg tilbod. Tilbodet er organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles.

 

 

 

 

 

 

Målgruppe

Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule

 

 

 

 

 

 

Kriterium/vilkår

Når du søkjer om opptak, har du rett til å få eit skriftleg vedtak frå kommunen. Sjølv om du ikkje har rett til å ta imot eit tilbod, må kommunen si avgjerd om tildeling av plass vere sakleg grunngjeven.

 

 

 

 

 

 

Pris for tenesta

 

 

 

 

 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

 

 

 

 

 

 

Norsk kulturskoleråd

Samarbeidspartnarar

 

 

 

 

 

 

aaa

Lover og retningslinjer

Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til born og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Lover

Opplæringslova

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Forsand kulturskule
Telefon:51 70 02 21
Epost:kulturskulen@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Forsand skule 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Kultur
Telefon:51700000
Epost:post@forsand.kommune.no
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-03-23 08:24
Gyldig fra2011-12-07
Gyldig til2019-03-25
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett